1. ročníky se vydaly na Kuks a do Betléma

12.6.2018 | Exkurze

Ilustrační fotografie Ilustrační fotografie

Studenti prvních ročníků v rámci výuky vyrazili na exkurzi do Braunova Betléma a na Kuks

Páteční horké slunečné ráno zastihlo všechny první ročníky u autobusu, kam nastupovaly s tím, že je v rámci projektu Gramotnosti inovativně čeká exkurze na jednu z nejhezčích barokních památek v Čechách. Studenti baroko probírali v rámci výuky v  Českém jazyce a literatuře a v Dějepise. Proto věděli, na co se mají připravit a kam jedou.

Ale realita je opravdu zaskočila! Samotnou exkurzi zahájili v Braunově Betlémě pár kilometrů od Kuksu. Tady do pískovcových skal a kamenů vytesal dvorní sochař majitele Kuksu hraběte Šporka Matyáš Bernard Braun svoji geniální představu biblických scén, které doplňují scény ze života poustevníků žijících v samotě a odříkání, a vytvořil tak vrchol evropského barokního sochařství v plenéru. Plni dojmů z příjemné procházky mezi Braunovými sochami se pak všichni přesunuli o pár kilometrů dál, na Kuks.

Ten je přivítal nejen krásným slunečným počasím, ale hlavně svojí majestátností. Už samotná cesta přes údolí k bývalému hospitálu byla zážitkem. A potom interiér a hlavně lapidárium, kde jsou originály soch Cností a Neřestí z průčelí hospitálu od slavného barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna, ještě před chvílí tak rozverné studenty úplně utišilo. Za chvíli už se sálem rozléhaly tlumené diskuse, kdy studenti probírali a hodnotili jednotlivé sochy.

A studená limonáda z jednoho kukského stánku v samotném závěru pak už byla odměnou za velmi zdařilé dopoledne prožité s barokní kulturou.