NAŠI ABSOLVENTI
SI PRÁCI NEHLEDAJÍ, ALE VYBÍRAJÍ

NEJMODERNĚJŠÍ
ZÁZEMÍ PRO VÝUKU

VYUČUJEME NEJŽÁDANĚJŠÍ
STUDIJNÍ I UČEBNÍ OBORY
PODORLICKÉHO REGIONU

STUDENTI NEPLATÍ ŠKOLNÉ,
NAOPAK ZÍSKÁVAJÍ STIPENDIA

FOTOGALERIE
  • ISO 9001
  • Hospodářská komora ČR
  • Klub zaměstnavatelů
  • Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska
  • Asociace školních sportovních klubů ČR
  • Projekty školy