Blahopřejeme naší SVÁŘEČSKÉ ŠKOLE

3.12.2019 | Škola

Ilustrační fotografie Ilustrační fotografie

Blahopřejeme naší SVÁŘEČSKÉ ŠKOLE, která již po třetí za sebou vyhrála pro další období výběrové řízení vyhlášené Úřadem práce České republiky zastoupené Krajskou pobočkou v Hradci Králové v obou nejžádanějších kurzech.

ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE:

Zadavatel nadlimitní veřejné zakázky zadané v otevřeném řízení podle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tímto v souladu s § 122 odst. 2 ZZVZ  ROZHOD, že vybraným dodavatelem služeb spočívajících v zabezpečení realizace rekvalifikačních kurzů „Svařování ZK 111 a Svařování ZK 135 – okres Rychnov nad Kněžnou“, veřejné zakázky s názvem „Rekvalifikační kurzy pro Královéhradecký kraj 2019 - 2023“, se kterým bude uzavřena Rámcová dohoda, je Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška (IČO: 713 40 726) se sídlem: Pulická 695, 518 01 Dobruška.

https://www.sspvc.cz/svarecska-skola