Certifikát kvality ISO 9001

25.3.2013 | Škola | Aktualita obsahuje přílohy 1 příloha

Ilustrační fotografie Ilustrační fotografie

Naše škola zahájila přípravný proces ke získání CERTIFIKÁTU KVALITY ISO 9001.

Zvyšování kvality vzdělávání - strategický cíl naší školy 

Vláda České republiky ve svém prohlášení k reformě vzdělávání ČR požaduje zvyšování využití celosvětového systému certifikace a přenositelnosti certifikátů do oblasti škol a školských zařízení.

Naše škola pružně zareaguje na zajištění kvality systémů řízení pro zlepšení klimatu školy. Zdokonalení systémů řízení školy je založeno na komplexním přístupu hodnocení kvality, odpovídající standardům kvality nadnárodní úrovně.

Zvolené strategické cíle naznačují cestu, jak systémově překonat překážky v oblasti svých profesních kompetencí v řízení a kvalitě školy.

Posuzuje se především institucionální úroveň školy, zavedení vnitřních aktů řízení, vybavení školy a úroveň prezentace školy. Komise kvalitu školy z pedagogického hlediska postihuje na základě inspekčních zpráv České školní inspekce (dále jen ČŠI). Certifikace prováděná sdružením se týká vždy celé školy.

Mezinárodní norma ISO 9001 je jednou z nejvýznamnějších norem je v ČR schválena Českým normalizačním institutem s označením ČSN EN ISO 9001. Norma se zabývá systémem managementu (řízení) jakosti (SMJ a QMS z anglického Quality Management Systems).

Získáním certifikátu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001 škola garantuje:

 • maximální spokojenost a loajalitu žáků, rodičů, klientů rekvalifikačních kurzů ...aj.
 • zvýšení spokojenosti zákazníků a partnerských organizací
 • minimalizace výdajů s tímto spojené
 • podporování činností neustálého zlepšování
 • zvýšení kvality výuky a služeb
 • posílení důvěry a vztahů mezi školou a odbornou i laickou veřejností
 • zvýšení prestiže a důvěryhodnosti školy
 • zvýšení efektivity všech činností
 • zavedení efektivních řádů vedoucí ke snížení výskytu studijních neúspěchů
 • vytvoření základů pro nestálé zlepšování SMJ v organizaci
 • zlepšení funkčnosti , produktivity a kvality výuky
 • otevření nových příležitostí v hlavní i doplňkové činnosti