Dostali jsme se na titulní stránku

24.9.2021 | Škola | Aktualita obsahuje přílohy 1 příloha

Obrázek z novin Obrázek z novin

Článek o nás se objevil na titulní stránce „Našeho regionu“

„Náš region“ je nezávislý zpravodaj, který můžete objevit ve své poštovní schránce nebo zdarma získat v místech, kde jeho oranžový vzhled určitě nepřehlédnete. A nemohli jste přehlédnout titulní stranu jednoho z minulých čísel, byl tam článek o nás! O naší škole, o nové budově, o laseru, o robotech, prostě o všem, co u nás dokážeme… A dokážeme toho opravdu hodně!