Firma škole, škola firmě

16.9.2021 | Škola | Aktualita obsahuje přílohy 1 příloha

Jedno z mnoha, více v příloze Jedno z mnoha, více v příloze

Již po šesté jsme získali toto poděkování Rady KHK a Krajské HK

Už od roku 2014 hodnotí Královéhradecký kraj a Krajská hospodářská komora spolupráci středních škol a zaměstnavatelů a na základě pravidel je oceňuje. Uděluje je školám, které nabízejí stále kvalitnější vzdělání, drží krok s nejmodernějšími výrobními procesy a moderní technikou. A to v současné době, kdy nám klepe na dveře 4. průmyslová revoluce, není možné bez spolupráce s firmami. Ty škole umožnují využít jejich moderní technologie, dílny, ale i spolupráci na společných projektech, a hlavně zajišťují praxe pro samotné studenty a odborné stáže pro učitele odborných předmětů. Úspěšní absolventi pak často také nacházejí práci v těchto firmách v tak potřebných technických profesích.

A naše škola letos již po šesté získala toto tradiční poděkování Rady Královéhradeckého kraje a Krajské hospodářské komory v nominaci společně s firmou Progrestech s. r. o. za významnou spolupráci a podporu při vzdělávání a odborné přípravě žáků.