Informace k provozu školy v týdnu od 25. ledna 2021

22.1.2021 | Oznámení

Ilustrační fotografie Ilustrační fotografie

Provoz školy v týdnu od 25. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.

V návaznosti na prodloužení nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky byla dne 22. ledna 2021 vládou České republiky prodloužena krizová opatření pro oblast školství.

Provoz školy v týdnu od 25. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.

O případných úpravách provozu škol od 1. února 2021 rozhodne vláda České republiky ve středu 27. ledna 2021.

Pro předávání vysvědčení žákům, kteří jsou vzděláváni distančně, platí vydané opatření obecné povahy, které předpokládá předání informace o hodnocení žáka distančním způsobem a vlastní předání listinné podoby vysvědčení anebo výpisu odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku.