Okukovali jsme zemědělskou techniku

13.6.2022 | Exkurze

Na exkurzi Na exkurzi

Den otevřených dveří v nedalekém zemědělském družstvu

V zemědělském družstvu, které je kousek od naší školy, byl Den otevřených dveří. A protože jsme školu technickou, chtěli jsme se podívat, jak vypadá dnešní moderní zemědělská technika, hlavně tedy bioplynová stanice, kterou tady už několik let mají. A tak jsme vyrazili na exkurzi, tedy hlavně „prváci“ z učebních oborů a pár studentů ze 2IT. Hned po příchodu nás přivítal sám předseda družstva pan Pazderka a pak už jsme s přiděleným zaměstnancem vyšli na obhlídku. Nejdříve jsme nahlédli do automatizovaného kravína a dojírny, prošli mezi domečky s telaty a pak už jsme směřovali k samotné bioplynové stanici. To je zařízení, ve kterém se díky procesu řízené fermentace přemění mokrá biomasa na bioplyn. Zpracovávat se v ní také dají nejen tekuté a pevné výkaly hospodářských zvířat, ale i siláž. Výsledkem produkce bioplynových stanic je elektrická energie, ale i teplo. Celé zařízení jsme si podrobně prohlédli, a to nejen ze země, ale i z vrchu.

Další naší zastávkou byla zemědělská technika. Tady jsme obdivovali rozmanitost strojů a někteří z nás se odvážili i do kabiny těchto zemědělských obrů.

I když se některým studentům na exkurzi moc nechtělo, nakonec si každý našel něco, co ho opravdu zaujalo.

Článek na Rychnovském deníku