Pořádali jsme Soutěž odborných dovedností

19.3.2023 | Soutěže

Soutěžící Soutěžící

Naše škola pořádala Soutěž odborných dovedností pro učební obor Obráběč kovů

Naše škola se opět stala pořadatelem soutěže Odborných dovedností. Ta je určena pro žáky třetího ročníku učebního oboru Obráběč kovů nebo třetího ročníku maturitního oboru Mechanik seřizovač projektu L/H. Studenti tohoto oboru totiž ve třetím ročníku po složení závěrečných zkoušek získávají výuční list právě v oboru Obráběč kovů.

Samotné soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci, ale i dvoučlenná družstva. Do té letošní se přihlásilo deset žáků ze čtyř škol Královéhradeckého a Pardubického kraje. Že to matematicky nevychází? My jsme totiž do soutěže poslali hned dvě družstva. Soutěž je pak dvoudenní, kdy první den všichni tráví čas v dílnách, kde vyrábějí daný výrobek podle předem zadaného výkresu. A letos to byl opravdu složitý kovový svícen.  Druhý den pak píšou písemnou práci, ve které musejí předvést svoje teoretické znalosti z daného oboru. Body z obou částí se sečtou a jejich součet určí pořadí. Letos v jednotlivcích i družstvech vyhráli žáci ze SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové. Ale ani my jsme se v soutěži neztratili. V jednotlivcích obsadil Adam Špaček ze 3OKZ krásné 3. místo, Petr Broulík ze 3M byl 4., Marek Bártek ze 3OKZ 5. a Lukáš Rada pak 9. V družstvech byli Adam Špaček s Michalem Bártkem dokonce druzí. A co říci závěrem? Už jenom „Kluci gratulujeme!“

Poděkování určitě také patří sponzorům, bez kterých by si vítězové nemohli odvézt tak hodnotné ceny. Letos to bylo město Dobruška, firma Koenig&Bauer Grafitec Dobruška, PROGRESTECH-nástroje, CDS Náchod a KOVAP Náchod.

Článek na Rychnovském deníku