Příprava a maturitní a závěrečné zkoušky od 11. 5. 2020

6.5.2020 | Oznámení | Aktualita obsahuje přílohy 4 přílohy | Připnuto

Ilustrační fotografie Ilustrační fotografie

Od pondělí 11. května 2020 se v naší škole zahajují konzultační hodiny zaměřené na přípravu k Vaší maturitní či závěrečné zkoušce.

Konzultace jsou nepovinné, ale doporučené.
Ke konzultacím z teorie potřebujeme od Vás vědět, v jakých termínech a na jaké předměty plánujete přijít. 

Na tomto odkazu naleznete "přihlášku" ke konzultacím pro DÁLKOVÉ STUDIUM třídy 3. NS: https://bit.ly/konzultace20-3ns

Na tomto odkazu naleznete "přihlášku" ke konzultacím z teorie pro třídy 3.KZ a 3.OK: https://bit.ly/konzultace20-3kz-3ok 

Vezměte si, proto prosím do ruky kalendář, označte ve formuláři vybrané termíny a dejte odeslat.
Na konzultace se máte možnost přihlásit do pátku, 8. 5. 2020 do 16 hodin.

Konkrétní rozpis konzultačních hodin pro třídy 4.IT, 4.M, 3.M, 3.KZ, 3.OK a 3.NS je dán touto tabulkou.

Konzultace z odborného výcviku budou probíhat v pracovních dnech od 8:00 do 13:00 hod. od 11. 5. na dílnách u jednotlivých mistrů. Zájemci se v pondělí 11. 5. nahlásí u svého mistra a sestaví týdenní harmonogram konzultací. 

Při vstupu do školy žák odevzdá vyučujícímu vyplněné čestné prohlášení.
Žák respektuje pravidla chování stanovená krizovými opatřeními – viz pokyn MŠMT „OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ STŘEDNÍCH ŠKOL“.