Společně jsme zahájili nový školní rok

8.9.2018 | Škola

Ilustrační fotografie Ilustrační fotografie

V pondělí 3. září jsme se všichni sešli ve velkém sále Společenského centra – Kino 70 v Dobrušce, abychom zde na slavnostním shromáždění společně zahájili nový školní rok.

Přišli nás také pozdravit zástupci města v čele se starostou Dobrušky Ing. Petrem Lžíčařem a místostarostou Ing. Petrem Poláčkem.

V úvodních slovech ředitel školy Ing. Vladimír Voborník nejen zavzpomínal na bohatou historii školy, ale hlavně zdůraznil její otevřenou budoucnost… A novým žákům ještě popřál, aby se jim ve škole líbilo a aby škola naplňovala ty jich představy, se kterými se do školy přihlásili.

Starosta Dobrušky už jenom dodal, že naše škola má svoje pevné místo mezi středními školami v Dobrušce a že obory, které se v naší škole studují, dnes patří k těm nejžádanějším na trhu práce.

Celé slavnostní shromáždění pak zakončila česká státní hymna.