SŠ-PVC je držitelem Certifikátu ČSN EN ISO 9001

19.8.2019 | Oznámení | Aktualita obsahuje přílohy 1 příloha

Ukázka certifikátu ISO Ukázka certifikátu ISO

ISO normy jsou celosvětově platné normy, které vydává Mezinárodní organizace pro standardizaci

ISO normy jsou celosvětově platné normy, které vydává Mezinárodní organizace pro standardizaci. Definují systém managementu jakosti a umožňují lidem jednoduše zjistit, zdali organizace vyrábí či distribuuje produkty v souladu se všemi nezbytnými předpisy, s ohledem na životní prostředí a potřeby zákazníků. Taková je definice pojmu ISO. ISO 9001 však už dávno není výsadou jen výrobních organizací, již řadu let je uznávanou normou i v oblasti služeb a  prosazuje se i mezi prestižními výchovně vzdělávacími organizacemi.

A Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum Dobruška tento certifikát, který je dokladem vysoké kvality vzdělávání a výchovy při přípravě na povolání v technických studijních a učebních oborech, získala již v roce 2013. Každý rok ho pravidelně úspěšně obhajuje, neboť zřizovatelem školy jsou již třináctým rokem podniky a organizace, pro které je značka kvality ISO nezbytnou samozřejmostí. Právě do těchto organizací z této školy přicházejí absolventi technických oborů, kteří jsou podle hodnocení podniků velmi dobře připraveni nejen po stránce teoretické, ale i praktické. A proto je ISO pro školu, stejně jako pro kvalitní organizace, samozřejmostí. Uspět totiž v náročných podmínkách trhu práce vyžaduje neustále plnit požadavky kvality ze strany zákazníka, kterým je ve školství žák, rodič, zaměstnavatel, firma, organizace, veřejnost a další.  V posledních letech také roste zájem o zvyšování jakosti služeb. V souvislosti s členstvím v Evropské unii se tento zájem o zvyšování jakosti dostává na přední místa v hodnocení organizací. Právě jakost se také stává konkurenčním nástrojem ve výchovně vzdělávacích organizacích, tedy hlavně ve školách.

Díky Certifikátu ČSN EN ISO 9001 a jeho každoročnímu obhájení vedení Střední školy – Podorlické vzdělávací centrum Dobruška dokazuje, že hledá cesty ke zlepšování nejen výuky, ale všech odvětví týkajících se vzdělávání. Certifikace systému kvality je oporou stávajících předností školy v poskytování služeb v oblasti vzdělávání a je důležitým předpokladem pro další úspěšnou činnost školy.

Článek na novinky.cz