Třídní schůzky rodičů

23.10.2019 | Oznámení

Ilustrační fotografie Ilustrační fotografie

Třídní schůzky rodičů (zákonných zástupců) žáků denního studia se konají ve středu 13. 11. 2019 od 15:30 v budově školy, Pulická 695, Dobruška

Porada se zvolenými zástupci jednotlivých tříd se koná ve středu 13. 11. 2019 od 15:00 v ředitelně školy.

V průběhu třídních schůzek budou mít rodiče (zákonní zástupci) možnost jednat s profesionálním pracovníkem z PPP RK.

Neváhejte a využijte tuto možnost k získání informací ke všem nejasnostem. Individuální konzultace od 15:45 v žákovské knihovně.