Třídní schůzky rodičů

31.10.2018 | Oznámení | Aktualita obsahuje přílohy 1 příloha

Školní budova Školní budova

Třídní schůzky rodičů (zákonných zástupců) žáků denního studia se konají ve středu 7. 11. 2018 od 15:30 v budově školy, Pulická 695, Dobruška.

Porada se zvolenými zástupci jednotlivých třid se koná ve středu 7. 11. 2018 od 15:00 v ředitelně školy.

V průběhu třídních schůzek 7. 11. budou mít rodiče (zákonní zástupci) možnost jednat s profesionálním pracovníkem z PPP RK.
Neváhejte a využijte tuto možnost k získání informací ke všem nejasnostem. Individuální konzultace od 15:45 v žákovské knihovně.