Vypustili jsme do života další absolventy naší školy

28.6.2020 | Školní akce

Vyřazení studenti s vysvědčením Vyřazení studenti s vysvědčením

Ve čtvrtek 25. června odpoledne směřovaly hloučky nastrojených mladých mužů a dívek k dobrušskému Společenskému centru – Kino 70 (+VIDEO)

Ve čtvrtek 25. června odpoledne směřovaly hloučky nastrojených mladých mužů a dívek k dobrušskému Společenskému centru – Kino 70. Tito mladí lidé nešli na premiéru nějakého slavného filmu, ale šli si pro maturitní vysvědčení nebo výuční list. 

To jim zde předával ředitel naší školy Ing. Vladimír Voborník společně s tajemníkem města Dobrušky JUDr. Janem Šťastným. Dřív, než si mohli noví absolventi naší školy vysvědčení převzít, popřál jim ve svých úvodních slovech náš pan ředitel šťastné vykročení do nového života s tím, že jsou všichni absolventy tak potřebných technických profesí, jejichž absolventi na našem trhu práce stále chybí. Dále zdůraznil, že i když se všichni připravovali na maturitu ve velmi těžké době, kdy nás paralyzoval koronavirus, přesto letošní rok byl ve výsledcích maturit velmi úspěšný. 

Tajemník JUDr. Jan Šťastný už jenom dodal, že věří, že si naši absolventi léta strávená v Dobrušce užili a že se do našeho města a do naší školy budou rádi vracet i v budoucnu. 

A pak už přišlo to dlouhé očekávání, kdy se v rukou těch několika desítek mladých lidí objevily červené nebo modré desky, ve kterých bylo to vysněné maturitní vysvědčení nebo výuční list. A co bude dál? To už záleží na každém z nich…