Výuční list během čtyřletého studia i pro studenty maturitních oborů

24.6.2019 | Škola

Ilustrační fotografie Ilustrační fotografie

Studenti čtyřletých maturitních oborů si jako bonus svého studia převzali výuční list

Velký sál Společenského centra - Kina 70 v Dobrušce v pátek odpoledne patřil padesáti sedmi úspěšným absolventům na trhu práce tak potřebných učebních oborů Strojní mechanik, Obráběč kovů, Nástrojař a Klempíř.
Novinkou tohoto slavnostního okamžiku ale bylo, že z rukou starosty města Dobrušky Ing. Petra Lžíčaře, ředitele školy Ing. Vladimíra Voborníka a zástupce firmy König a Bauer Ing. Zdeňka Forejtka převzali výuční listy první absolventi projektu LH, který umožňuje studentům středního vzdělávání během čtyř let zároveň získat výuční list i maturitní vysvědčení. Jedná se o studijní obory Mechanik seřizovač a Mechanik strojů a zařízení.
Zástupkyně ředitele Ing. Milena Vilímková k projektu dodala: „Škola si upravila ŠVP tak, aby studenti maturitních oborů ve 3. ročníku vykonali řádnou závěrečnou zkoušku v oboru Strojní mechanik a po jejím úspěšném absolvování pokračovali ve studiu ve 4. ročníku a na jeho konci získali maturitní vysvědčení. V posledním ročníku jsme posílili výuku maturitních předmětů, protože studenti již mají potřebnou kvalifikaci v učebním oboru. A zaměstnavatelé v současné době požadují pracovníky s výučním listem i maturitním vysvědčením.“
Další zajímavostí tohoto odpoledne bylo také předání výučních listů dalším absolventům profesních zkoušek, kteří své úsilí zakončili právě úspěšným absolvováním závěrečných zkoušek. SŠ – PVC jako jediná škola v širokém regionu nabízí lidem, kteří se úspěšně uplatnili ve své profesi, ale nemají k tomu patřičné vzdělání, toto vzdělání získat, aniž by museli usednout do školních lavic. Stačí k tomu složit tři profesní zkoušky a pak už jenom úspěšně vykonat závěrečné zkoušky a získat výuční list.
A protože dnešní doba vyžaduje hlavně absolventy v technických a strojírenských oborech, zůstává SŠ – PVC věrná své tradici a nabízí profesní zkoušky právě v těchto oblastech. Případný absolvent učebního oboru Strojní mechanik musí složit tři zkoušky profesních kvalifikací, a to Zámečník, Opravář strojů a zařízení a Montér ocelových konstrukcí.  Strojní mechanik však není jediným oborem, ke kterému škola nabízí profesní zkoušky. Dalším je obor Obráběč kovů, kde musí absolventi zvládnout profesní zkoušky ze Soustružení kovových materiálů, Frézování kovových materiálů a Obsluhy CNC obráběcích strojů.
Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum se tak stává moderní školou v odborném vzdělávání a stále více se otevírá všem, kteří si své vzdělání chtějí doplnit i rozšířit o perspektivní strojírenské obory tak potřebné v dnešním technickém světě.

Celý článek na Novinky.cz