Zahájili jsme nový školní rok…

2.9.2022 | Škola

Ilustrační fotografie Ilustrační fotografie

… také tentokrát ve velkém sále Společenského centra – Kina 70 v Dobrušce, který jsme letos úplně zaplnili.

A s velkou změnou, s novým panem ředitelem. Tím je od 1. srpna pan Marian Kubala. Ten ve svých úvodních slovech nejdříve poděkoval bývalému řediteli Ing. Vladimíru Voborníkovi, kterému zatleskal celý sál ve stoje, za jeho práci a dvacet let strávených ve vedení školy. Potom přivítal téměř sedmdesát nových studentů naší školy. Na závěr svých slov už jenom popřál všem, a to nejen studentům, ale i pracovníkům, hodně chuti do práce a radost z dosažených výsledků, aby prestiž naší školy byla stále větší a větší. Na slova našeho pana ředitele pak navázal místostarosta Dobrušky pan Miroslav Sixta, který připomenul, že naše škola neodmyslitelně patří do Dobrušky a že ji Dobruška bude vždy podporovat. A že bude rád, když se naši studenti budou vždy do Dobrušky rádi vracet…

Příjemné chvíle, které jsme společně strávili ve Společenském centru, už jenom zakončila státní hymna.

Článek na Rychnovském deníku