Změna vedení školy

6.8.2022 | Oznámení

Areál školy Areál školy

V souladu s návrhem zřizovatele školy (Podorlické sdružení zaměstnavatelů, z. s.) a Rozhodnutím MŠMT (č. j.: MSMT-18125/2022-3) nastupuje od 1. 8. 2022 do funkce ředitele Střední školy – Podorlického vzdělávacího centra v Dobrušce pan Marian Kubala. Zároveň do funkce vedoucí odborného výcviku je jmenován pan Petr Brandejs. Přejeme oběma hodně zdaru.