Základní informace k GDPR

Informace o zpracování údajů

Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška, je správcem osobních údajů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) v rámci své činnosti zpracovává osobní údaje žáků, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců a případně i dalších osob.

Škola se zavazuje zpracovávat veškeré osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu, aby nedošlo k zásahu do práv a soukromí dotčených subjektů, a dodržovat taková bezpečnostní opatření, aby nedošlo při správě osobních údajů k jejich zničení, zneužití či ztrátě.

Každý subjekt osobních údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování. Případně může subjekt uplatnit také právo na přenositelnost osobních údajů. Má-li některá osoba za to, že zpracování jejích údajů není zákonné, může vznést námitku proti jejich zpracování, nebo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolatelný.

Konkrétní informace o zpracování osobních údajů jsou zpřístupňovány subjektům osobních údajů v souladu se čl. 13 GDPR.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů Střední školy – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška

Paní Olga Uhlířová
 

Kontaktní údaje na Pověřence pro ochranu osobních údajů

Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška
Paní Olga Uhlířová
tel. +420/491 618 930, 737 198 111
e-mail: gdpr@sspvc.cz
  

Kontaktní údaje správce

Název školy: Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška
Právní forma: školská právnická osoba
IČO: 71340726
Sídlo: Pulická 695, Dobruška, PSČ: 518 01
ID schránky: riipzea

Škola je registrována Ministerstvem  školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, Malá Strana, ve složce 2006 pod pořadovým číslem 020, v souladu s § 153 a § 154 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

V Dobrušce 24. května 2018

Ing. Vladimír Voborník