Stanovisko Královehradeckého kraje

Královehradecký kraj jako místně příslušný samosprávný celek souhlasí na základě Podorlického sdružení zaměstnavatelů, o.s. (PoSZ o.s.) se zřízením soukromé školy s názvem „Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška“ se sídlem 518 01 Dobruška, Pulická 695 a doporučuje její zařazení do Rejstříku škol k 01.09.2006 s obory vzdělání uvedenými v žádosti. 

Zřizovatel školy PoSZ o.s. je dobrovolné sdružení 11 zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, které vzniklo za účelem dosažení společného cíle – zajištění přípravy dostatečného množství kvalifikovaných pracovních sil pro své potřeby a k dalšímu rozvoji. 

Královehradecký kraj podporuje zřízení uvedené školy vzhledem k tomu, že se školám, jichž je zřizovatelem, nedaří dlouhodobě uspokojovat potřebný počet absolventů strojírenských oborů vzdělání. 

Zřízení školy odpovídá programovému prohlášení Rady Královehradeckého kraje, Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Královehradeckého kraje a je v souladu se zájmem města Dobrušky. 

Výuka bude prováděna na základě nájemní smlouvy mezi Královehradeckým krajem a zřizovatelem školy ve vybavených objektech nyní odloučeného pracoviště Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nové Město nad Metují, Školní 1377. 

V Hradci Králové dne 28.11.2005 

Ing. Pavel Bradík
hejtman Královehradeckého kraje