Stanovisko města Dobrušky

Dne: 18. 7. 2005 

Věc: Vyjádření města Dobrušky 

K Vaší žádosti o zápis školského zařízení - Podorlického vzdělávacího centra do rejstříku škol a školských zařízení vydává Město Dobruška po projednání na zasedání rady města dne 4.7.2005 souhlasné stanovisko

Odůvodnění: 

Výukový areál Pulická 695 sloužil od roku 1953 k přípravě žáků a učňů zejména ve strojírenských oborech dle požadavků výrobních závodů hlavně v regionu Orlických hor a Podorlicka. V současné době jeho materiálně technické vybavení včetně personálního zajištění splňuje požadavky pro zajištění kvalifikované odborné středoškolské výuky. 

Založením uvedeného nového školského zařízení je zajištěno nepřerušení kontinuity výuky požadovaných profesí. Opodstatněnost tohoto školského zařízení je dána kritickým nedostatkem kvalifikované pracovní síly u většiny členů sdružení a jejich snahou zjednat nápravu výše uvedeným opatřením. 

Město Dobruška v tomto řešení nevidí pouze zamezení účelové likvidace majetku stávající školy, ale naopak jeho další využití a zhodnocení k účelu, ke kterému má sloužit, a to k výuce žáků. Další zabezpečení přípravy potřebného množství kvalifikované pracovní síly zajistí rozvoj organizací, rozvoj města, ale i celého regionu Podorlicka. 

Oldřich Klobas
starosta