Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je „Podorlické sdružení zaměstnavatelů“ (dále PoSZ). 

PoSZ je dobrovolné občanské sdružení zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, které vzniklo za účelem dosažení společného cíle: k zajištění přípravy dostatečného množství kvalifikovaných pracovních sil pro své potřeby a k dalšímu rozvoji. 

Současný stav nabídky volných pracovních sil a oborové struktury vycházejících absolventů středních škol podorlického regionu je z hlediska potřeb a plánovaného rozvoje zejména pro strojírenské organizace nevyhovující a dle průzkumu pro další období naprosto nedostačující. Podorlický region, který mimo jiné zahrnuje tři města s přenesenou působností (Dobruška, Kostelec nad Orlicí a Rychnov nad Kněžnou) s celkovým počtem 78 tis. obyvatel nemá zajištěný žádný zdroj kvalifikovaných pracovních sil ve strojírenských oborech a to i přes prokazatelnou potřebu vyjádřenou 61 hlavními zaměstnavateli regionu v roce 1999 při zjištění prognózy potřeby zaměstnanců do roku 2010, kterou provedl Školský úřad ve spolupráci s Úřadem práce RK. Z této prognózy jednoznačně vyplynula pro období 2000-2010 prioritní potřeba strojírenských oborů - 44% (na druhém místě obory stavební - 9% atd.). K pokrytí této potřeby pro celý region bylo určeno SOU strojírenské v Dobrušce. Tato škola alespoň částečně uspokojovala potřeby strojírenských organizací s ročním počtem zhruba 50ti vycházejících absolventů, kteří nacházejí uplatnění v organizacích regionu. Po sloučení této školy se střední školou v Novém Městě nad Metují však neotevřela žádný strojírenský obor.  

PoSZ hodnotí tuto skutečnost jako nepříznivou pro budoucí rozvoj organizací sdružení i celého regionu. Dovoz pracovních sil ze zahraničí neřeší problém kvalifikované obsluhy moderních technologií ani nevede ke snižování nezaměstnanosti regionu. Výrobní organizace mají především zájem o kvalifikované zaměstnance z regionu Podorlicka a jeho okolí. 

PoSZ řeší tento problém vytvořením vlastního zařízení pro zajištění svých potřeb kvalifikovanými zaměstnanci a to formou praktické i teoretické přípravy v požadovaných učebních a studijních oborech se zapracovanými požadavky organizací do rámcových vzdělávacích plánů, rekvalifikací, kurzů a školení včetně zajišťování oblasti celoživotního vzdělávání.