Čestné uznání od hospodářské komory

17.10.2018 | Škola | 4 fotografie

V soboru 13. října získala naše škola další ČESTNÉ UZNÁNÍ za vysokou úroveň praktické přípravy ve školním roce 2017 / 2018. Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková a prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý také předali „Osvědčení HK ČR“ našim nejlepším absolventům Janu Blažkovi a Tomáši Breitrovi za vynikající výsledky při závěrečných zkouškách. U závěrečné zkoušky měli prospěch s vyznamenáním, praktickou zkoušku měli hodnocenou známkou výborný a po dobu studia měli na výročním vysvědčení z odborného výcviku nejhůře chvalitebný. Jan Blažek měl dokonce po celé tři roky učení na vysvědčení z odborného výcviku vždy známku výborný.