Setkání s rodilými mluvčími

29.11.2013 | Školní akce | 8 fotografií

20. listopadu se každý žák setkal s anglicky mluvícími rodilými mluvčími v naší škole. Byl to den otázek a odpovědí, her, písní, ale také informací o projektu s pobytem zdarma v evropské zemi k získání zkušeností pro život.