KLEMPÍŘ se zaměřením na autoklempíře

Uplatnění absolventa

Absolventi učebního oboru klempíř - autoklempíř je připraven k výkonu povolání klempíř a povolání karosář. Po absolvování krátkodobých kurzů se může uplatnit v příbuzných povoláních, např. stavební klempíř, kovotlačitel, montér vzduchotechniky. Po absolvování příslušné praxe a případných předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v daném oboru.

Mezi další oblast uplatnění absolventa učebního oboru klempíř-autoklempíř patří získání svářečského průkazu platného v EU na metodu ZK-135.1.1 (MAG svařování – v ochranné atmosféře CO2) a ZK311.1.1 (plamenové svařování). Dále pak v rámci učební doby absolvování zaškolení ZP 311 2 W01 – řezání kyslíkem, ZP 21 9 W01 – odporové svařování, ZP 15 2 W01 – řezání plazmou a svařování plastů využívané v automobilovém průmyslu (tuning,..).

Absolvent má rovněž předpoklady ve své profesi provozovat samostatnou podnikatelskou činnost. Může také pokračovat v nástavbovém maturitním studiu a získat tak střední odborné vzdělání s maturitou. 

Rozpis učiva
Předmět 1. roč. 2. roč. 3. roč. celkem
Český jazyk a literatura 1.5 2 2 5.5
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Fyzika 1.5 1 1 3.5
Chemie - 1 - 1
Matematika 2 2 1 5
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika - 1 1 2
Technické kreslení 2 2 - 4
Strojnictví 2 - - 2
Strojírenská technologie 2 - - 2
Technologie 2 2 2 6
Svařování - - 2 2
CAD/CAM - 1 - 1
Dopravní prostředky - 1 - 1
Řízení motorových vozidel - - 1.5 1.5
Odborný výcvik 15 15 17.5 47.5
Kurzy Sportovní výcvikový kurz - týden
Lyžařský výcvikový kurz - týden
Celkem 33 33 33 99