NÁSTROJAŘ s rozšířenou výukou CNC systémů

Uplatnění absolventa

Absolvent učebního oboru nástrojař se uplatní především ve výrobě, ošetřování, udržování a opravování nástrojů a pracovních pomůcek v podnikatelských firmách strojírenského zaměření, které využívají řezné nástroje ke strojnímu obrábění materiálů, včetně obrábění s číslicovým řízením, nástroje k plošnému i objemovému tváření kovů, formy k tváření plastů a tlakovému lití kovů, razidla, tiskací a razicí válce, nože, nůžky nebo přípravky a měřidla pro strojírenskou výrobu.

Absolvent má rovněž předpoklady ve své profesi provozovat samostatnou podnikatelskou činnost. Může také pokračovat v nástavbovém maturitním studiu a získat tak střední odborné vzdělání s maturitou. 

Rozpis učiva
Předmět 1. roč. 2. roč. 3. roč. celkem
Český jazyk a literatura 1.5 2 2 5.5
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Fyzika 1.5 1 1 3.5
Chemie - 1 - 1
Matematika 2 2 1 5
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika - 1 1 2
Technické kreslení 2 2 - 4
Strojnictví 2 - - 2
Strojírenská technologie 2 - - 2
Nástroje a přípravky - 1 - 1
Technologie 2 2 2 6
Svařování - - 2 2
CAD/CAM - 1 - 1
Odborný výcvik 15 15 17.5 47.5
Kurzy Sportovní výcvikový kurz - týden
Lyžařský výcvikový kurz - týden
Celkem 33 33 31.5 97.5