OBRÁBĚČ KOVŮ s rozšířenou výukou CNC systémů

Uplatnění absolventa

Absolvent učebního oboru obráběč kovů se uplatní především jako odborník při obsluze, seřizování a údržbě základních obráběcích strojů (soustruh, frézka, bruska, vrtačka), dále při obsluze a řízení procesu na obráběcích strojích s číslicovým řízením (CNC stroje). Je schopen kontrolovat a měřit obrobky a ošetřovat běžné pracovní nástroje.

Absolvent má rovněž předpoklady ve své profesi provozovat samostatnou podnikatelskou činnost. Může také pokračovat v nástavbovém maturitním studiu a získat tak střední odborné vzdělání s maturitou. 

Rozpis učiva
Předmět 1. roč. 2. roč. 3. roč. celkem
Český jazyk a literatura 1.5 2 2 5.5
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Fyzika 1.5 1 1 3.5
Chemie - 1 - 1
Matematika 2 2 1 5
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika - 1 1 2
Technické kreslení 2 2 - 4
Strojnictví 2 - - 2
Strojírenská technologie 2 - - 2
Nástroje a přípravky - 1 - 1
Technologie 2 2 2 6
CAD/CAM - 1 2 3
Odborný výcvik 15 15 17.5 47.5
Kurzy Sportovní výcvikový kurz - týden
Lyžařský výcvikový kurz - týden
Celkem 33 33 31.5 97.5