STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka

Uplatnění absolventa

Absolvent učebního oboru zámečník se uplatní především jako seřizovač, opravář a údržbář strojů a výrobních linek ve společnostech strojírenského zaměření v místním regionu, tedy v údržbářských, montážních a zámečnických dílnách. Je připraven zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, uvádět je do provozu, provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat závady a opravovat je, vykonávat pracovní činnosti při kontrole jakosti výrobků, jejich funkčních zkouškách, vést záznamy o jejich provozu.

Mezi další oblast uplatnění absolventa učebního oboru zámečník patří získání svářečského průkazu platného v EU na metodu ZK-1111.1 (elektrický oblouk - obalená elektroda) nebo ZK-135.1.1 (MAG svařování – v ochranné atmosféře CO2).

Absolvent má rovněž předpoklady ve své profesi provozovat samostatnou podnikatelskou činnost. Může také pokračovat v nástavbovém maturitním studiu a získat tak střední odborné vzdělání s maturitou. 

Rozpis učiva
Předmět 1. roč. 2. roč. 3. roč. celkem
Český jazyk a literatura 1.5 2 2 5.5
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Fyzika 1.5 1 1 3.5
Chemie - 1 - 1
Matematika 2 2 1 5
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika - 1 1 2
Technické kreslení 2 2 - 4
Strojnictví 2 1 - 3
Strojírenská technologie 2 - - 2
Technologie 2 2 2 6
Svařování - - 2 2
CAD/CAM - 1 - 1
Odborný výcvik 15 15 17.5 47.5
Kurzy Sportovní výcvikový kurz - týden
Lyžařský výcvikový kurz - týden
Celkem 33 33 31.5 97.5