Činnostní učení

Tvořivé metody, tak jak je popisuje Jan Ámos Komenský, který předstihl svou dobu dosahují dnes zejména v konkurenční Evropě ocenění a uznání pro výborné výsledky žáků v porovnání s tradičními metodami, které žáky odrazují mnohdy od touhy vzdělávat se.

Tvořivá škola je první a jediný český program, který zpracovává komplexně přístup žáků k učivu důsledně postupuje od jednoduchého ke složitému, dovede žáky záhy od konkrétního k vysoké abstrakci.  

Program Tvořivé školy, schválený a nyní i propagovaný MŠMT ČR, který prošel oběma stupni základních škol a pro úspěšnost postupuje na střední školy. Pro naší školu je velkou ctí, že se pro tento region stává součástí střediskem činnostního učení. 

Žáci s technickým nadáním jsou dnes nejžádanějšími absolventy v celé republice, obzvláště v našem kraji je po nich obrovská poptávka. Středisko činnostního učení tak splňuje nejnáročnější kriteria a požadavky našeho školství, stává se centrem s podporou  evropských záměrů pro technické obory a  proto je o studium enormní zájem.