Pedagogicko - kineziologická poradna

Pedagogicko-kineziologická poradna při Střední škole – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška

Dovolte si žít život, jaký chcete - dovolte si žít

Kineziologie - pro vaše zdraví i duši
("one brain" - řešení metodou "jednotného mozku")

Oblasti působnosti kineziologie:

  • náprava dyslexií, dysgrafií a problémů s učením, potíží s vyjadřováním 
  • odstraňování alergií, závislostí, fobií (strachu - ze zkoušky, z návštěvy lékaře, z nemoci, ze zvířat, hmyzu, malého nebo velkého prostoru apod.)
  • zvýšení imunity organismu, harmonizace a posílení organismu 
  • zbavování stresu (ztráta kamarádů, partnera, odchod na jinou školu, atd.) 
  • zlepšování komunikace (partnerské nebo pracovní vztahy, prosazení se ve společnosti, vztahy v rodině, ve škole, aj.)

Kineziologie je nová alternativní metoda, která nám pomáhá udržet nebo obnovit harmonii a rovnováhu organismu i psychiky a tím udržet nebo zlepšit náš zdravotní stav. Odpovědnost za náš život leží v našich rukou a je jen na nás, jak ji využijeme pro zlepšení jeho kvality.

Pomocí kineziologie se naučíme, jak dosáhnout úspěchu a přitom neztratit to, co máme. Lépe si uvědomíme své trvalé hodnoty a naučíme se, jak pěstovat a rozvíjet vztahy pro duševní obohacení své i svého partnera, dětí, rodičů, kolegů…

Mnoho z nás si nedovolí mít úspěch, protože uvnitř nás od dětství a dokonce od početí či porodu fungují "programy", které nám zabraňují mít život, jaký chceme. Kineziologie pomáhá tyto programy zrušit a umožňuje nám užívat si plného, spokojeného a úspěšného života.

Nemusíme žít s problémy, můžeme je začít efektivně řešit. K tomu ale potřebujeme zbavit se stresu, napětí a všech negativních emocí.

Odměnou nám bude plnější, spokojenější a zdravější život. Navíc zjistíme, že náš mozek umí víc, než jsme si kdy mysleli. K dosažení těchto cílů však je v prvé řadě třeba zbavit se stresu a jeho důsledků

Myšlenka pro tento týden:

Naše myšlení do značné míry formují události, které nás potkávají nebo kterým podléháme. Pokud jsme naladěni přátelsky a optimisticky, náš život je z větší části rovněž takový. I nepříjemné a bolestné chvíle pak dokážeme zhodnotit jako přínos, jako něco, co nám poskytlo lekci pro budoucnost. Mnohdy s odstupem času sami vidíme, že co nám připadalo negativní v daném okamžiku, je z dlouhodobého hlediska vlastně výbornou lekcí nebo dokonce začátkem pro nás výhodnější situace (nedostal jsem se na vysněnou školu - jdu na jinou - snáz po jejím ukončení seženu místo apod..). 

Pedagogicko kineziologická poradna v areálu naší školy je vedena kvalifikovaným pedagogickým pracovníkem s mnohaletou kineziologickou praxí. Poradna se bude věnovat soustavné péčí o žáky potřebující odbornou radu, kteří jsou z jakýchkoli důvodů vyřazeni pro vývojovou poruchu z učení s cílem spoluprací vytvořit a zabezpečit podmínky pro úspěšné studium na naší škole.

Jde o jedinečnou metodu, hrazenou  v našich sousedních státech plně zdravotní pojišťovnou. Na naší škole jsou vlastní studenti výrazně zvýhodněni. S využitím poradny dosahují žáci zlepšující se výsledky učení a mnohdy se probudí i jejich zájem o další studium. V poradně u těchto žáků bývá často zjištěno odborné nadání, které doposud nebylo objeveno. Poradna pomáhá k překonání bariér při odkrývání a rozvíjení schopností a nasměruje žáky při jejich rozhodování.

Protože jde o komplexní péči, poradnu využívají jak rodiče, tak děti a mládež zejména při potřebě řešení svých životních situací.  Zájemcům – klientům doporučujeme objednávat se v dostatečném časovém předstihu.