Přijímací řízení 2021

1. kolo: Výsledky prvního kola přijímacího řízení 2021

Aktualita: Termín schůzky posunut z 22. 4. na 19. 5. 2021

V souladu se sdělením ministra školství Roberta Plagy je naše škola připravena vést přijímací řízení pro maturitní obory včetně nástavbového studia BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK.

Termín pro podání přihlášky pro první kolo přijímacího řízení zůstává zachován na 1. března 2021.

V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat určený počet přijímaných uchazečů, ředitel školy následně rozhodne, zda bude jakoukoliv formu přijímací zkoušky na škole vůbec konat či rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky. 

Nezvratnou podmínkou však zůstává potvrzení lékaře na přihlášce pro vybraný obor (u nástavbového studia se potvrzení lékaře nevyžaduje).