Přijímací řízení 2018

Výsledky prvního kola přijímacího řízení u tříletých oborů
Výsledky prvního kola přijímacího řízení u studijních oborů

Kritéria přijímacího řízení

Podmínky přijetí a bodové hodnocení 2018

S uchazeči na všechny obory bude proveden přijímací pohovor. Uchazeč musí splňovat základní podmínky a dále jeho pořadí určuje získaný počet bodů stanovený z klasifikace ZŠ a na základě výsledků pohovoru. 

U maturitních oborů rovněž počet bodů získaných z jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z českého jazyka a literatury a matematiky. 

Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60,24%. 

Další kola přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení pro 2. kolo

Kritéria přijímacího řízení pro 3. kolo

Kritéria přijímacího řízení pro 4. kolo

ČTYŘLETÉ – zakončené maturitní zkouškou

Obor Kapacita Základní podmínky
18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 30 Úspěšné zakončení 9. ročníku ZŠ, lékařské potvrzení a dosažení min. stanoveného počtu bodového ohodnocení.
18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk 30 Úspěšné zakončení 9. ročníku ZŠ, lékařské potvrzení a dosažení min. stanoveného počtu bodového ohodnocení.
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 24 Úspěšné zakončení 9. ročníku ZŠ, lékařské potvrzení a dosažení min. stanoveného počtu bodového ohodnocení.
23-45-L/01 Mechanik seřizovač 24 Úspěšné zakončení 9. ročníku ZŠ, lékařské potvrzení a dosažení min. stanoveného počtu bodového ohodnocení.
 • 18-20-M/01 Informační Technologie - Robotika

  Kapacita: 30

  Základní podmínky:
  Úspěšné zakončení 9. ročníku ZŠ, lékařské potvrzení a dosažení min. stanoveného počtu bodového ohodnocení.

 • 18-20-M/01 Informační Technologie - Grafika

  Kapacita: 30

  Základní podmínky:
  Úspěšné zakončení 9. ročníku ZŠ, lékařské potvrzení a dosažení min. stanoveného počtu bodového ohodnocení.

 • 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

  Kapacita: 24

  Základní podmínky:
  Úspěšné zakončení 9. ročníku ZŠ, lékařské potvrzení a dosažení min. stanoveného počtu bodového ohodnocení.

 • 23-45-L/01 Mechanik seřizovač

  Kapacita: 24

  Základní podmínky:
  Úspěšné zakončení 9. ročníku ZŠ, lékařské potvrzení a dosažení min. stanoveného počtu bodového ohodnocení.

TŘÍLETÉ – zakončené výučním listem

Obor Kapacita Základní podmínky
23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ s rozšířenou výukou CNC systémů 24 Lékařské potvrzení, splnění povinné školní docházky a přijímací pohovor
23-52-H/01 NÁSTROJAŘ s rozšířenou výukou CNC systémů 24 Lékařské potvrzení, splnění povinné školní docházky a přijímací pohovor
23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka 24 Lékařské potvrzení, splnění povinné školní docházky a přijímací pohovor
23-55-H/01 KLEMPÍŘ se zaměřením na autoklempíře 24 Lékařské potvrzení, splnění povinné školní docházky a přijímací pohovor
 • 23-56-H/01 Obráběč kovů

  Kapacita: 24

  Základní podmínky:
  Lékařské potvrzení, splnění povinné školní docházky a přijímací pohovor

 • 23-52-H/01 Nástrojář

  Kapacita: 24

  Základní podmínky:
  Lékařské potvrzení, splnění povinné školní docházky a přijímací pohovor

 • 23-51-H/01 Zámečník

  Kapacita: 24

  Základní podmínky:
  Lékařské potvrzení, splnění povinné školní docházky a přijímací pohovor

 • 23-55-H/01 Klempíř

  Kapacita: 24

  Základní podmínky:
  Lékařské potvrzení, splnění povinné školní docházky a přijímací pohovor

NÁSTAVBOVÉ studium pro vyučené

Obor Kapacita Základní podmínky
64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - tříleté dálkové studium 30 Výuční list ve tříletém učebním oboru a dosažení min. stanoveného počtu bodového ohodnocení.
 • 64-41-L/51 Podnikání - Dálkové studium (Pro absolventy tradičních 3-letých učebních oborů pouze v kategoriích „H“, kteří získali střední odborné vzdělání s výučním listem.)

  Kapacita: 30

  Základní podmínky:
  Výuční list ve tříletém učebním oboru a dosažení min. stanoveného počtu bodového ohodnocení.

U nástavbového studia si škola vyhrazuje právo otevření oboru (tj. přijetí uchazečů) pouze v případě, že bude minimální počet 24 úspěšných uchazečů, kteří se zúčastnili řádného termínu JPZ!