Řemesla už v základní škole

Dotační program č. 15SMV03 - Podpora vzdělávání v oborech s výúčním listem

Program je určen k informování široké veřejnosti o možnosti vzdělávání žáků v oborech s výučním listem, jejichž absolventi chybí na trhu práce, formou prezentací, přednášek, seminářů, exkurzí, praktických činností, propagačních a jiných akcí. Součástí programu může být i příprava na výběr povolání žáků zejména v posledních ročnících základních škol.