70. výročí založení školy

Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum Dobruška v letošním školním roce oslaví 70. výročí svého vzniku. 

Její modrou barvou zářící budovu a přilehlé dílny najdete soutokem dvou potoků, které Dobruškou procházejí, a to Brtvy a Zlatého potoka. 

V 1950 byla v dílnách bývalé továrny na zemědělské stroje firmy Šeda zahájena výuka prvních učňů pro dobrušský závod TOS. Bylo zde zřízeno Středisko pracujícího dorostu pro 60 učňů, kteří se učili v oborech Strojní zámečník, Soustružník a Frézař. V roce 1953 zde pak Odborné učiliště státních pracovních záloh. Učilo se zde téměř 250 chlapců i děvčat.  

Po zrušení státních pracovních záloh v roce 1957 je status školy změněn, škola je přejmenována na Odborné učiliště a stává se součástí závodu Adast, pro který se učí většina učňů.

Další výrazná změna v historii školy nastává v roce 1980, kdy vzniká Střední odborné učiliště jako učňovské zařízení, jehož zřizovatelem je generální ředitelství ZVS Brno. Veškeré činnosti pro školu zajišťuje dobrušský závod Adast. 

V roce 1985 je škole předána nová budova pro teoretické vyučování. Zároveň s tím jsou modernizovány i dílny.  V té době už škole slouží nový internát, který byl v roce 1984 zřízený v části panelového domu  hned vedle školy. Byly tak vytvořeny podmínky pro zavedení nových učebních oborů, jako byl Obráběč kovů a Strojní mechanik. 

V této době škola také rozšiřuje nabídku svých oborů o studium při zaměstnání pro absolventy tříletých učebních oborů, které končí maturitní zkouškou, a čtyřletý studijní obor Mechanik strojů a zařízení zakončený také maturitní zkouškou. 

Dne 1. 9. 1994 vzniká na místě středního odborného učiliště nástupnická Integrovaná střední škola.

V roce 2003 proběhla pod správou Krajského úřadu Hradec Králové tzv. „harmonizace“ naší Integrované střední školy se Střední školou řemesel a služeb v Novém Městě nad Metují. Ředitelství bylo převedeno do Nového Města nad Metují a naše škola se stala odloučeným pracovištěm. Škola tak zaniká k 30. 6. 2005.  

Od 1. 9. 2006 byla zahájena výuka v novém právním subjektu, a to ve Střední škole – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška. Zřizovatelem školy jsou podniky, firmy a organizace sdruženého do „Podorlického sdružení zaměstnavatelů“. Škola je tak proto samostatným právním subjektem, tzv. „školskou právnickou osobou“, tzn. nestátní neziskovou organizací.

Šedovy závody

Výstavba nové budovy v roce 1983 - 1985

Současný areál Střední školy – Podorlické vzdělávací centrum