Historie školy

Školní areál v Pulické ulici č. 695 v Dobrušce sloužil k výuce středoškolské a učňovské mládeže od roku 1950. Za tuto dobu zde studovalo několik tisíc studentů, převážně v technických oborech, kteří se uplatnili převážně ve výrobních organizacích nejen jako dělníci a technici, ale i jako vedoucí pracovníci a ředitelé. Zřizovatelem školy byly podniky, ministerstvo průmyslu ČR, MŠMT a jejich školský úřad a od roku 2001 Královéhradecký kraj.

Od 1. 9. 2006, v návaznosti na tradici z předchozího období, byla zahájena výuka v novém právním subjektu, a to ve Střední škole – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška. Postupně a hlavně s pomocí podniků se podařilo v období uplynulých deseti let školu stabilizovat a s realizací mnoha projektů i modernizovat. Odmaturovalo a vyučilo se zde mnoho studentů v technických oborech. Mnoho z nich také úspěšně pokračovalo nebo pokračuje ve studiu na vysokých školách.

Zřizovatelem školy jsou opět podniky, firmy a organizace sdružené do „Podorlického sdružení zaměstnavatelů“. Škola je tak samostatným právním subjektem, tzv. „školskou právnickou osobou“, tzn. nestátní neziskovou organizací. Žáci tedy využívají nejen výhod jako na státních školách, protože neplatí školné, ale i dalších bonusů, které pro ně připravuje škola i zřizovatel.

Značnou výhodou pro žáky ve vyšších ročnících je jejich praxe, kterou konají přímo na pracovištích v organizacích. Zde se setkávají s nejmodernějšími technologiemi, kolektivem zaměstnanců a získávají tak reálné představy o skutečném pracovním prostředí. Zároveň dostávají i nemalou finanční podporu z prostředků těchto organizací. U tříletých oborů pak žáci získávají i měsíční stipendium z prostředků Královéhradeckého kraje.

Veřejnosti škola také nabízí rekvalifikační kurzy ve strojírenských oborech, které jsou v současné době nejžádanější na trhu práce. Součástí školy je i svářečská škola, která nabízí kurzy ve čtyřech metodách sváření s možností složení i úředních (dříve státních) zkoušek.

Dnešní Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum zastává v regionu důležité místo v přípravě mládeže na technické profese, připravuje mladé lidi v oborech, ve kterých bez problému nacházejí uplatnění a je pevnou součástí středního školství Královéhradeckého kraje.

Zeptejte se nás
Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím kontaktní údaj
Zadejte prosím předmět zprávy
Napište nám nějakou zprávu ;-)