Učební obory v SŠ-PVC

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka

Absolvent učebního oboru zámečník se uplatní především jako seřizovač, opravář a údržbář strojů a výrobních linek ve společnostech strojírenského zaměření v místním regionu, tedy v údržbářských, montážních a zámečnických dílnách. Mezi další oblast uplatnění absolventa učebního oboru zámečník patří získání svářečského průkazu platného v EU na metodu ZK-1111.1 (elektrický oblouk - obalená elektroda) nebo ZK-135.1.1 (MAG svařování – v ochranné atmosféře CO2).

23-52-H/01 NÁSTROJAŘ s rozšířenou výukou CNC systémů

Absolvent učebního oboru nástrojař se uplatní především ve výrobě, ošetřování, udržování a opravování nástrojů a pracovních pomůcek v podnikatelských firmách strojírenského zaměření, které využívají řezné nástroje ke strojnímu obrábění materiálů, včetně obrábění s číslicovým řízením, nástroje k plošnému i objemovému tváření kovů, formy k tváření plastů a tlakovému lití kovů, razidla, tiskací a razicí válce, nože, nůžky nebo přípravky a měřidla pro strojírenskou výrobu. 

23-55-H/01 KLEMPÍŘ se zaměřením na autoklempíře

Absolventi učebního oboru klempíř - autoklempíř je připraven k výkonu povolání klempíř a povolání karosář. Mezi další oblast uplatnění absolventa učebního oboru klempíř-autoklempíř patří získání svářečského průkazu platného v EU na metodu ZK-135.1.1 (MAG svařování – v ochranné atmosféře CO2) a ZK311.1.1 (plamenové svařování). Dále pak v rámci učební doby absolvování zaškolení ZP 311 2 W01 – řezání kyslíkem, ZP 21 9 W01 – odporové svařování, ZP 15 2 W01 – řezání plazmou a svařování plastů využívané v automobilovém průmyslu (tuning,..).

23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ s rozšířenou výukou CNC systémů

Absolvent učebního oboru obráběč kovů se uplatní především jako odborník při obsluze, seřizování a údržbě základních obráběcích strojů (soustruh, frézka, bruska, vrtačka), dále při obsluze a řízení procesu na obráběcích strojích s číslicovým řízením (CNC stroje). Je schopen kontrolovat a měřit obrobky a ošetřovat běžné pracovní nástroje.