Výuka CAD/CAM na SŠ-PVC

Zkratka CAD znamená software určené k objemovému modelování dílů a jejich sestav, včetně simulací vzájemných pohybů.

Zkratka CAM znamená software určené pro tvorbu programů pro počítačové řízení obráběcích strojů.

Studenti v SŠ-PVC se naučí modelovat jednotlivé 3D díly, které následně mohou vytisknout na 3D tiskárně, nebo vytvořit program v CAM systému a následně vyrobit na CNC stroji.

Studenti skládají internetovou zkoušku CSWA a získávají certifikát znalostí software SOLIDWORKS.