Proč jít k nám?

  • Vyučujeme nejžádanější studijní i učební obory v Podorlickém regionu.
  • Škola je dlouholetým nositelem kvality ISO 9001
  • Kvalifikovaný tým učitelů a mistrů odborné výchovy
  • Moderně vybavené učebny, laboratoře, dílenský strojní park
  • Vlastní svářečská škola
  • Studenti neplatí školné, ale naopak získávají mnohem více výhod oproti ostatním středním školám
  • Škola je nestátní nezisková organizace
  • Tradice výuky od roku 1950. Od roku 2006 je zřizovatelem školy Podorlické sdružení zaměstnavatelů, což je zárukou kvalitního sepětí školy s výrobními organizacemi
  • Veškeré pozemky, budovy a zařízení jsou ve vlastnictví školy. V roce 2010 byl proveden převod majetku z Královéhradeckého kraje do vlastnictví školy
  • Škola se specializuje pouze na výuku technických oborů z oblasti strojírenství a informačních technologií. Není slepencem mnoha desítek dalších odlišných oborů např. z oblasti gastronomie, aj.
Zeptejte se nás
Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím kontaktní údaj
Zadejte prosím předmět zprávy
Napište nám nějakou zprávu ;-)